Investerare


Investerare

Apica ägs av sina grundare, nyckelpersoner i bolaget samt några av Sveriges mest välkända riskkapitalbolag. Apica grundades 2005 av nyckelpersoner i företaget, samtliga med omfattande kunskaper och erfarenheter inom IT- och internetsäkerhet, lasttestning, webbprestanda och entreprenörskap.
Sedan 2007 har Apica fått in fyra ledande och välkända nordiska riskkapitalbolag som investerare för att kunna finansiera bolagets expansion:
apica investerare

SEB Venture Capital

SEB Venture Capital grundades 1995 och är en del av SEB Group. SEB Venture Capital skapar möjligheter för företagare att bygga och utveckla framgångsrika företag. Huvudsakliga investeringsområden är teknik och life science(expansionsfas) samt mognare tillväxtföretag i de flesta branscher.
Placeringshorisonten är fyra till sju år och investeringarna sträcker sig vanligtvis från 20 till 100 miljoner kronor. Sedan starten 1995 har SEB Venture Capital gjort över 100 investeringar och avyttrat 60 av dem. De flesta investeringar har skett i Norden, men SEB Venture Capital har också gjort investeringar i Storbritannien och i Baltikum.

We are an active owner and provide valuable resources in the form of capital, competence and contacts. Over 100 investments have been done since inception. Läs mer om SEB Venture Capital

apica seb
apica almi invest

ALMI Invest

Almi Invest är ett riskkapitalbolag som investerar i svenska bolag med spännande, skalbara affärsmodeller och drivna entreprenörer. Almi Invest består av sju regionalt baserade riskkapitalfonder, alla med lokala kontor och lokalt förankrade investment managers. Totalt förvaltar vi över en miljard kronor. Mikael Karlsson är Investment Manager för ALMI Invest. ALMI Invest investerade i Apica under 2010. Läs mer om ALMI Invest

KTH Chalmers

KTH Chalmers Capital är ett riskkapitalbolag som investerar i tidiga faser i svenska bolag som har framtidens teknologier, skalbara affärsmodeller och drivna entreprenörer. KTH Chalmers Capital förvaltar totalt 344 mkr uppdelat på våra två fonder. Investerare är Wallenbergstiftelserna, Industrifonden och SEB samt KTH, Chalmers och Innovationsbron. Ägarna till förvaltningsbolaget är de tre parterna, Jakob Svärdström, Jonas Rahmn och Joachim Karlsson, men även KTH, Chalmers och Innovationsbron har en ägarintresse i bolaget. KTH Chalmers Capital investerade i Apica under 2007. Läs mer om KTH Chalmers Capital.
apica kth chalmers capital
industrifonden

Industrifonden

Industrifonden erbjuder riskkapital, kompetens och nätverk till små och medelstora svenska företag med internationell tillväxtpotential.Vi erbjuder ägarkapital eller lån till svenska små och medelstora företag inom flera branscher. Fonden har tillgångar på 3,8 miljarder kronor och direkta engagemang i ca 90 bolag. Industrifonden är en stiftelse bildad av staten 1979. Den drivs affärsmässigt utan externa kapitaltillskott. Stiftelsen ska hålla sitt kapital minst realt intakt. Allt överskott används för nya investeringar. Johan Englund är ansvarig investment manager för Industrifonden. Industrifonden investerade i Apica under 2011. Läs mer om Industrifonden