Vårens kurser

MAJApica Synthetic Monitoring Basic Course (0,5 dag)

I denna kurs går vi igenom de kunskaper och färdigheter du behöver för att konfigurera, anpassa och administrera Apica Synthetic Monitoring(tidigare Apica WebPerformance).

 • Synthetic Monitoring Dashboard
 • Navigering och menyer
 • Checktyper
 • Hantering av användare och rättigheter
 • Resultat analys
 • Rapporter
 • Alerts och larmhantering

Datum 16 maj
Tid 09:00 – 12:00
Plats Apica, Garvargatan 9, Stockholm
Pris 0 kr. Avbokningsavgift 1000 kr
Språk Svenska med undantag för när vi har engelsktalande anmälda

Egen dator skall medtas

ANMÄLANApica Synthetic Monitoring Intermediate Course (0,5 dag)

Denna kurs innehåller bla avancerad konfiguration, hantering av scenarios samt djupare analys av checkresultat.

 • Analyze Sites
 • Analyze Metrics
 • Traceroute
 • Integrationer
 • Översikt Synthetic Monitoring API

Datum 16 maj
Tid 13:00 – 16:00
Plats Apica, Garvargatan 9, Stockholm
Pris 0 kr. Avbokningsavgift 1000 kr
Språk Svenska med undantag för när vi har engelsktalande anmälda

Egen dator skall medtas

ANMÄLAN


Apica ZebraTester Basic Course (0,5 dag)

Apica ZebraTester är ett kraftfullt skript-och lasttestverktyg. I denna kurs installerar vi ZebraTester och skapar ett enklare skript som vi sedan exekverar i Apica LoadTest Portal.

 • Lastgeneratorer (exec agenter)
 • Installation
 • Arkitektur översikt
 • Menyer och navigering
 • Spela in websidor och flöden
 • Exekvera test
 • Analysera testresultat

Datum 17 maj
Tid 09:00 – 12:00
Plats Apica, Garvargatan 9, Stockholm
Pris 0 kr. Avbokningsavgift 1000 kr
Språk Svenska med undantag för när vi har engelsktalande anmälda

Egen dator skall medtas

ANMÄLAN


Apica LoadTest Portal Basic Course (0,5 dag)

I denna kurs går vi igenom konfigurering och exekvering av lasttester i Apica LoadTest Portal samt hur test resultat och rapporter analyseras på bästa sätt.

 • Skapa konton
 • Skapa projekt
 • Hantering av användare och rättigheter
 • Schedulering av tester
 • Integrationer
 • Översikt LTP API

Datum 17 maj
Tid 13:00 – 16:00
Plats Apica, Garvargatan 9, Stockholm
Pris 0 kr. Avbokningsavgift 1000 kr
Språk Svenska med undantag för när vi har engelsktalande anmälda

Egen dator skall medtas

ANMÄLAN