Webbövervakning

Övervaka enklare URL eller avancerade interaktionsflöden och få detaljerad insyn i affärskritiska webbsidor och applikationerMonitorera webbprestanda

Övervaka och säkerställ användarupplevelsen

Apicas webbövervakning renderar hela webbsidan i riktiga webbläsare, inklusive bilder, JavaScript, stylesheets, med mera.

Varje komponent på webbsidan mäts, vilket hjälper er att optimera sidor, stilmallar och bedöma prestandan över tredjepartskomponenter som Facebook, Google analytics, med flera. Svarstider presenteras i grafer och när ett fel uppstår tas en skärmdump.


website monitoring


Nyckelfunktioner

 • Monitorera via riktiga webbläsare
 • Stöd för Selenium med massuppladdning av checkar, enkel hantering och rendering
 • Kraftfullt och anpassningsbart rapporteringsverktyg
 • HTML5-kompatibelt GUI
 • API-åtkomst för direkt inbäddning av checkresultat
 • Stöd för Websockets och SPDY
 • Övervaka webbsidors, applikationers och databasers servrars vital sign
 • För en djupare insyn i er applikationsprestanda är Apica Synthetic Monitoring API integrerat med AppDynamics serveragent
 • Korrelera svarstidsdata med besöksstatistik från Google Analytics
 • Intern övervakningsagent för övervakning av applikation- och servermiljö som inkluderar webb, databas, brandväggar, lastbalanserare

Effektivisering

 • Upprätthåll konsekventa, objektiva riktmärken och affärsmål
 • Rationalisera önskemål om nya applikationer i form av prestandapåverkan och alternativa metoder
 • Effektiv problemlösning
 • Optimera webbsidor och applikationer med hjälp av mätresultat

Lansera med förtroende

 • Se till webbsidans konkurrenskraft när det kommer till slutanvändarupplevelsen
 • Upprätthåll besöksupplevelse i takt med att applikationer blir allt mer komplexa och beroende av tredjepartstjänster

Mät er webbplatsprestanda kostnadsfritt

Starta ett kostnadsfritt testkonto och monitorera upp till 5 webbsidor under 30 dagar. Full access till tjänsten. Apica support.

Ingen installation eller kreditkort krävs

STARTA TESTKONTO


Ett globalt nätverk

av övervakningsagenter

Apicas agenter körs från Windows- och Linux-servrar som finns på en rad olika platser världen över, varifrån vi kan köra olika tester mot kunders servrar, mobil- och webbapplikationer. Ni har även möjlighet att sätta upp privata agenter i ert egna nätverk för att kunna göra lokala mätningar.

SE MONITORIERINGSKARTA

monitoring locations

Integrationer

Apica Synthetic Monitoring har stöd för integration med ledande APM-, moln- och analysvektyg som AppDynamics, Microsoft Azure, Amazon Web Services, Google Analytics, Nagios med flera. Integrationsdata korreleras för snabbare felsökning, konsoliderad översikt och resultatrapportering för att effektivisera beslutsfattanden för utveckling och drift.
monitorera appdynamics

AppDynamics

Apica Synthetic Monitoring API är integrerat med AppDynamics serveragent. Samla in och korrelera extern svarstidsdata med interndata som genereras via AppDynamics verktyg. AppDynamics mäter applikationsdata utifrån ett antal affärstransaktioner, detta ger bättre insikt än traditionella servercentrerade verktyg, då man inte endast fokuserar på övervakning och felsökning.
monitorera akamai

OP5

Apica Synthetic Monitoring har ett plug-inprogram till OP5 Monitor för att mätdata om användarupplevelsen, svarstidsdata och nertid med nätverk och hårdvara. Med OP5, som bygger på Nagios plattform för övervakning, kan ni övervaka nätverk, servrar, brandväggar, lastbalanserare och mer.
monitorera pagerduty

PagerDuty

Integrationen mellan Apica Synthetic Monitoring och PagerDuty gör det möjligt att administrera larmregler såsom eskalering, scheman och mer. Konto skapas i PagerDuty och ansluts sedan genom att logga in via Apica Synthetic Monitoring-portalen.
monitorera analytics

Google Analytics

Apica Synthetic Monitoring är integrerat med Google Analytics, vilket korrelerar svarstidsdata och besöksstatistik i samma graf. Inloggning till Google Analytics via portalen för att ansluta.
splunk

Splunk

Splunk modular input add-on for pulling Apica 'Synthetic Monitoring' checks into Splunk for ease of indexing and analysis. It creates a new, configurable, data input type for Splunk.
op5

Akamai

Apica Synthetic Monitoring integreras med Akamai vilket ger kunden mervärde genom att jämföra Akamai-data med svarstidsdata. Apica Synthetic Monitoring hämtar data från Akamai Lunar Control.

Kör inte med förbundna ögon

Övervakar ni enbart upptid ser ni enbart halva bilden. Era webbsidor och applikationer kan vara uppe men fortfarande långsamma. De viktiga är att veta när webbsidorna och applikationerna är långsamma, och varför det är så. Är det när webbsidan är som mest besökt kan era besökare få en dålig upplevelse genom att det går långsamt även om webbsidan ser ut att fungera. Ett bra exempel för detta är den så kallade SLA-paradoxen som innebär att 20 % av besökarna kan uppleva dåliga svarstider men webbsidans svarstider hamnar ändå inom standard upptid enligt SLA (Service Level Agreement, servicenivåavtal). Genom att mäta svarstid får ni fram tiden det tar att ladda upp en webbsidas alla komponenter.

LÄS MER

ecommerce

Media

Många medieföretag vet hur deras webbplats eller applikation fungerar och är förberedda på det oväntade. De mäter sin webbprestanda kontinuerligt för att säkerställa att besökare, från flera länder, får den bästa möjliga upplevelsen. De förlitar sig på lasttestresultat för att säkerställa att deras infrastruktur kan hantera eventuella plötsliga anstormningar.

Spel

I spelbranschen är skillnaden mellan en bra och en dålig produktlansering avgörande för ett spels framgång. Onlinespel växer mer än någonsin och spelare är snabbare än någonsin på att påpeka brister. Nya, innovativa spelfunktioner och mobilplattformar lägger till fler lager av komplexitet vilket påverkar hur kvaliteten på spelen uppfattas.

Intranät

För intranät som används för global räckvidd samt kräver god prestanda har Apica tjänster för att övervaka intranät och undersöka om kraven uppfylls. Vi har verktygen och expertisen för att ge svar på hur bästa prestandanivå kan uppnås. Vi erbjuder även tjänster för att accelerera intranät.

Effektiv problemlösning

Apica Synthetic Monitoring förser er med data för effektiv problemlösning
monitoring larm

Alarm via SMS och Email

Få larm, via SMS eller email, när er webbplats eller applikation har problem.
monitoring integrations

PagerDuty integration

Integrera ert Apica Synthetic Monitoring-konto med PagerDuty för schemaläggning och hantering av larm
monitorera fel

Felmeddelanden

Detaljerade felmeddelanden. Lös problem effektivt, när de inträffar. Genom skärmdumpar kan ni se hur besökare upplever problemet

Integrationer

Apicas produkter har integrationer med dessa produkter och tjänster Läs mer