Internövervakning

Internagent för djupare insyn och effektiv felsökning


Internövervakning


För bättre inblick och effektivare problemlösning erbjuder Apica en intern agent för övervakning av servrar, operativsystem, webbservrar, lastbalanserare, med mera. Apicas övervakningsagent är enkel att installera och ger en detaljerad inblick i systemets CPU, vital signs, minne, disk och liknande information. Fullt stöd för API-integration med AppDynamics ger data ned på kodnivå, korrelera med data från Apica Synthetic Monitoring.

Övervaka CPU, minne, diskanvändning och annan information genom Apica Synthetic Monitoring-portalen. Ni kan även köra privata versioner av er offentliga övervakning för att kunna korrelera resultatet. Genom att korrelera era lokala resultat med resultatet från Apicas globala agentnätverk får ni insikt i hur era utvecklings- och driftsmiljöer fungerar världen över.

internövervakning

Funktioner

  • Webbläsarbaserade mätningar bakom er brandvägg med hjälp av Selenium IDE
  • Stöd för övervakning med SNMP
  • Övervaka applikationer och servrars operativsystem inklusive webb, databaser, brandväggar, lastbalanserare, mm
  • Konvertera och kör Loadrunner-script

Nyckelfunktioner

  • Förenklad distributionsprocess
  • Varningar, trendanalyser, rapportdata och gränssnitt kan flyttas till Microsoft Operations Manager (MOM)
  • Ställ in applikationsspecifika gränsvärden för att möjliggöra automatiska och manuella orsaksanalyser
  • Kör SNMP och lokala script

Apica Panel

Apica Panel är en anpassningsbar dashboard som ger kunder en intern samlad realtids-vy med data från olika affärs- och webbanalysverktyg tillsammans med prestanda och SLA-data från Apica Synthetic Monitoring.

Med Apica Panel kan Apica Synthetic Monitoring-kunder, sätta upp en anpassad KPI-dashboard för internt, organisatoriskt bruk och korrelera statistik från en rad tjänster och verktyg tillsammans med monitoreringsdata i realtid från Apica WPM samlat på ett ställe.

Möjliga tredjepartstjänster och integrationer inkluderar Amazon Web Services, Basecamp, Desk, Github, Google Analytics, Infusion, Marketo, NewRelic, PagerDuty, Salesforce, Zendesk och många fler.

Kontakta oss för mer information om Apica Panel.


AppDynamics

För en djupare insyn i er applikationsprestanda är Apica Synthetic Monitoring API integrerat med AppDynamics serveragent. Genom detta kan ni samla in och jämföra externa svarstidsdata med interndata som genereras via AppDynamics verktyg. AppDynamics mäter applikationsdata utifrån ett antal affärstransaktioner. Detta ger mycket bättre insikt än traditionella servercentrerade verktyg, då annars endast fokuserar på övervakning och felsökning.


LÄS MER
apica appdynamics integration

Ett globalt nätverk

av övervakningsagenter

Apicas agenter körs från Windows- och Linux-servrar som finns på en rad olika platser världen över, varifrån vi kan köra olika tester mot kunders servrar, mobil- och webbapplikationer. Ni har även möjlighet att sätta upp privata agenter i ert egna nätverk för att kunna göra lokala mätningar.

SE MONITORIERINGSKARTA

monitoring locations

Effektiv problemlösning

Apica Synthetic Monitoring förser er med data för effektiv problemlösning
monitoring larm

Alarm via SMS och Email

Få larm, via SMS eller email, när er webbplats eller applikation har problem.
monitoring integrations

PagerDuty integration

Integrera ert Apica Synthetic Monitoring-konto med PagerDuty för schemaläggning och hantering av larm
monitorera fel

Felmeddelanden

Detaljerade felmeddelanden. Lös problem effektivt, när de inträffar. Genom skärmdumpar kan ni se hur besökare upplever problemet

Integrationer

Apicas produkter har integrationer med dessa produkter och tjänster Läs mer