Intranät

Intranätet – en affärskritisk lösning


Se till att ert intranät lever upp till er organisationsstandard

Intranät har en mycket viktig roll i företag och organisationer. Intranätets huvudsakliga uppgift är att dela information internt för att ökad affärsnytta, smidigare samarbete och skapa en effektiv verksamhet. I takt med att företag växer, växer också intranätet med information, användare, funktioner, integrationer vilket påverkar användarupplevelse och kapacitet.
IMG_8148

intranät

Arbeta proaktivt med intranätet

Apica har gedigen erfarenhet av att optimera prestanda på intranät och jobbar utefter en väl beprövad modell. Inför lansering och större uppdateringar genomför Apicas konsulter tillsammans med kunden lasttest för att säkerställa optimal prestanda och stabilitet i systemet. Kunden kan själv köra lasttester i Apicas lasttestportal vid uppdateringar.

Med hjälp av kontinuerliga mätningar i Apica Synthetic Monitoring säkerställs tillgänglighet på individuella funktioner (ex. inloggning, tidrapportering, ärendehantering) och övervakar SLAer och prestandatrender.

Optimera användarupplevelsen

  • Reducera svarstider och vinn tillbaka medarbetarna till intranätet
  • Identifiera flaskhalsar i infrastrukturen och genomför riktade åtgärder
  • Övervaka prestandatrender och agera proaktivt på förändringar
  • Få en jämnare svarstid oberoende av belastning och användartal
  • Slipp obehagliga prestandaöverraskningar vid systemuppdateringar
intranät

Utmaningen

Många intranät installeras för att användas av stora organisationer för att tillgodose flödet av viktig information. Behovet av global nåbarhet och rörlig arbetskraftstäckning ökar kraven på prestandakontroll och verksamhetsstyrning.

Lösningen

Med Apicas verktyg och expertis inom intranät kan vi hjälpa er med kapacitetsplanering, innehållsoptimering och kontinuerliga prestandaförbättringar. Vi använder oss av olika verktyg och testmetoder beroende på kundens plattform och infrastruktur.


Hybrid, lokal internagent som levererar data från intranät till Apicas globala SaaS-tjänster, Apica Synthetic Monitoring och Apica LoadTest. On-premise, komplett installation av SaaS-tjänster, Apica LoadTest och Apica Synthetic Monitoring, på kundens hårdvara, all data mäts och lagras lokalt.

projekt intranät

Lasttestprojekt

Apica LoadTest Project är ett nyckelfärdigt tillvägagångssätt för att hantera era behov av lasttest och prestandaoptimering. Apicas expertkonsulter hanterar hela testprocessen för att säkerställa snabbt och effektivt genomförande.
lasttest saas

Lasttest som SaaS

Apica LoadTest SelfService är ett kraftfullt SaaS-baserat verktyg för att själv lasttesta affärskritiska lösningar. Med Apica LoadTest SelfService kan du genomföra tester automatiskt eller manuellt och jämföra resultaten.
intranät övervaka

Övervakning

Apica Synthetic Monitoring verifierar prestanda och tillgänglighet på era affärskritiska system och tjänster på sätt inga andra lösningar klarar. Realtidsbaserad prestandadata och dynamiska kontrollpaneler presenterar visuellt lättillgänglig information för snabb felsökning.