Lösningar

Prestandatesta och optimera webbsidor, intranät, webb- och mobilapplikationer


Er prestandapartner

Lasttester och övervakning av prestanda för webb- och mobilapplikationer

Apica har lång erfarenheten av att hjälpa kunder med prestandatester och kapacitetsplanering i flera typer av branscher. Apicas prestandaexperter hjälper er med allt från lasttester och prestandaövervakning av webbsidor till optimering av mobilapplikationer, intranät och transaktionsanalyser. Kombinera Apicas tjänster för att gå till botten med prestandaproblem och uppnå en optimal prestanda.
losningar

Apicas produkter har alltid stöd för:

Webbövervakning

Apicas övervakning använder riktiga webbläsare. Övervaka URL eller monitorera avancerade scenarion i Selenium. Se hur webbläsare renderar webbsidor ur ett användarpespektiv, vid fel tas en skärmdump eller filmstrip.
apica mobil

Mobila enheter

Prestandatesta mobilapplikationer för att kapacitetsplanera, säkerställa och optimera prestanda. Genom att efterlikna användarscenarier kan funktioner analyseras och fel identifieras. Spela in anrop och testa applikationer för iOS, Android och Windows Phone.
apica integrationer

Skräddarsydd API-integration

Med Apicas öppna API kan kunder hämta och integrera data med interna övervakningssystem och lasttesta i era egna användargränssnitt. All data kan senare exporteras till Splunk och Graylog.
apica webbläsare

Integrationer

Öppet API och ledande partnerintegrationer. Genom tillgång till affärskritisk data och integrationsdata får ni tillgång till användbar, handfasta resultat.