Moln

Applikationsprestanda och flytta till molnet

cloud testing

Lyft er prestanda. Flytta till molnet

Fler och fler företag fokuserar på att lägga program och viktiga dokument i molnet istället för lokalt på datorn. Att molnet har hög säkerhet och medför ökad rörlighet är aspekter som många företag utvärderar i samband med valet att flytta till molnet. Skalbarhetsmöjligheter, flexibilitet och stora åtkomstmöjligheter är ytterligare fördelar med molnet.

När allt fler IT-anställda gör flytten av applikationer till molnet upptäcker många att molnets skalbara infrastruktur inte automatiskt eliminerar prestandaproblem. Tidiga användare upptäcker dessutom att molnapplikationers last- och stresstester inte är desamma som testerna i vanlig miljö.

Alla applikationer går inte att skala i önskad grad, trots att de kör på skalbar molninfrastruktur. Det blir tydligt att applikationer som presterade väl i traditionell miljö inte alltid klarar ökade laster i molnet.

Prestandatest – moln

Vi har sammanfattat de viktigaste faktorerna till varför det är av vikt att lasttesta molnapplikationer nedan;
felprocessen

Felprocessen

  • Testa era applikationers skalbarhet i molnet
  • Identifiera flaskhalsar i er molnkonfiguration
servrar

Faktisk kapacitet i samband med nya servrar

  • En fördubbling av serverkapacitet betyder inte per automatik att applikationen kan hantera lasten
  • Testa er maxkapacitet i molnet
latency

Testa Latency i molnet

En molnserver som befinner sig i närheten ger maximal prestanda. Befinner man sig långt från molnserver försämras prestandan.
  • Övervaka svarstider i molnet
  • Testa med geografiskakluster baserat på användarna
  • Säkerställ CDN-konfiguration
skalning i molnet

Proaktiv skalning i molnet

  • Identifiera gränsvärden för infrastruktur. Maximera resurser att effektivisera och minska outnyttjad kapacitet
  • Lätt att starta igång. Skala upp och ner efter behov

Partners

Apica är stolt att ha framgångsrika partnerskap med världsledande leverantörer. Läs mer
free trial

Testa Apica LoadTest

Starta ett kostnadsfritt testkonto och lasttesta era webbsidor eller applikationer. Testa upp till 50 simulerade användare.

KOSTNADSFRI TESTVERSION