Lasttest integrationer

Över 450 företag kvalitetssäkrar webbprestanda och leverans med Apica


AppDynamics

AppDynamics är den ledande leverantören av hantering av applikationsprestanda för modern applikationsarkitektur. Detta innebär att inte bara äldre applikationer som fanns för 5 år sedan utan de nya, distribuerade, smidiga men svårhanterade. Ibland befinner de sig i molnet, ibland i fysiska datacenter, men ständigt huvudbryskapande för drift- och utvecklingsteam.

Ladda ner AppDynamics Lite | AppDynamics PRO Gratis utvärdering

appdynamics_logo2_0

apica riverbed

Riverbed

Apica är en auktoriserad återförsäljare för Riverveds® teknik. Under ett avtal abetar Riverbed genom Apicas distribueringskanal och säljer sin Riverbed® Stingray™ Aptimizer-mjukvara till förstklassiga användare. Dessutom kan Apicas webbprestandaportal nu integrera med mjukvaran Stingray Aptimizer.

Microsoft Azure

Tillsammans med Microsoft erbjuder Apica ett sätt att övervaka rollerna som kör på Azure-plattformen, både inifrån och utifrån. Windows Azure-plattform är en applikationsplattform i molnet som låter Microsofts datacenter köra och hosta applikationer. Det möjliggör ett molnoperativsystem som kallas Windows Azure som driver applikationer och erbjuder många tjänster, till exempel utveckling, hantering och hosting av applikationer. Alla Azure-tjänster och applikationer bygger på att de körs via Windows Azure.

apica microsoft azure
apica teamcity

TeamCity

TeamCity-plug-inprogrammet har skapats för att integrera kontinuerliga tester direkt i TeamCity.
Läs mer

New Relic

New Relic is a SaaS-based software analytics platform offering application performance management (APM) and mobile monitoring solutions. With Apica's New Relic integration, metrics from a load test can be correlated and analyzed together with New Relic data inside the LoadTest Portal. The integration makes it easier to pinpoint bottlenecks and other issues inside the application environment. Read More

Visit New Relic Partner Page | Get New Relic Standard, Free of Charge!

newrelic_logo

Rackspace

Maximera prestanda i molnet

Industriledande Rackspace och Apica har försett kunder med avancerad teknik och service i flera år. Med över ett årtiondes erfarenhet i hosting har Rackspace lösningen för alla kunder som letar efter att hosta applikationer i molnet. Tillsammans med deras tekniklösningar i toppklass och fanatiska supportservice® levererar Rackspace oöverträffade företagshostingtjänster för företag av alla storlekar, jorden runt.

apica rackspace
apica amazon web services

Amazon Web Services

Få ut det mesta av Amazon AWS

Amazon Web Services, världens största molnbaserade webbtjänstleverantör erbjuder kunder en flexibel, kostnadseffektiv och innovativ lösning för hosting av applikationer i molnet. Genom att slippa stora och dyra fysiska serverrack kan kunder istället lägga fokus på kontorslokaler och affärskritiska behov. För att garantera Amazon Web Services kunder att webbapplikationer presterar optimalt har Amazon valt att samarbeta med industriledande Apica.

RightScale

Bekymmerfri skalning i molnet

Som branchledande aktörer i molnutrymme har Apica och Rightscale sedan flera år tillbaka erbjudit kunder revolutionerande datormolnlösningar. Detta strategiska partnerskap utnyttjar deras sammanlagda förstklassiga paketlösningar för alla kunder som vill hantera och skala sina molnapplikationer.

apica rightscale
apica microsoft

Microsoft

Microsoft Azure är en öppen och flexibel plattform som låter er snabbt bygga, distribuera och hantera applikationer över ett globalt nätverk av Microsoft-ägda datacenter. Ni kan skapa applikationer med vilka språk, verktyg och ramar som passar er. Sedan kan ni integrera era offentliga molnapplikationer med er existerande IT-miljö. Azure har stöd för en distributionsmodell som tillåter er uppdatera er applikation utan driftstörningar.

Google Compute Engine

Kör era storskaliga datorarbeten på Linux virtuella maskiner som hostas på Googles infrastruktur. Använd er av förstklassiga datacenter som erbjuder er oöverträfflig prestanda för era datorbehov. Skala enkelt till tiotusentals kärnor på en infrastruktur designad för storskaliga datorarbeten.

apica google compute engine
apica hp

HP

Apica har tillsammans med HP Cloud ett partnerskap som ger HP Cloud Service-kunder tillgång till optimering av webb- och mobilapplikationer som släpps i HP:s offentliga moln. Med tillsats av Apicas uppsättning verktyg kan nu HP Cloud Service-kunder prestandaövervaka och få support med lasttester. Apica hjälper dessutom professionella som grundar sina företags infrastrukturer på HP:s offentliga moln med att analysera användarbeteenden och identifiera orsakerna till prestandaproblem.

dynaTrace

dynaTrace Application Performance Management Approach knyter samman hantering av användarupplevelser, transaktionshantering, avancerad övervakning och diagnostik på kodnivå i ett enda system. Detta värderas högt bland alla inblandade i applikationsutveckling.

apica dynatrace
Riverbed logo

Jenkins

The Apica LoadTest plugin for Jenkins integrates continuous deployment testing directly into Jenkins, making it possible to run automatic load tests in the form of a build runner. The plugin initiates and monitors a load test from start to finish, after which it presents actionable results and statistics.

Read More

AWS CodePipeline

Apicas partnerskap med AWS CodePipeline levererar automatiserade lasttestlösningar via CodePipelines Continuous Delivery och Release Automation service. Integrationen låter utvecklare modellera hela release-processen för att bygga kod, releasa till pre-produktionsmiljöer, testa applikationen, utföra tester av olika storlekar och releasa till produktion via en och samma plattform.

apica dynatrace