Apica LoadTest Full Service

Lasttest med full service, lasttestprojekt för webb- och mobilapplikationer


full service load testing

Lasttestprojekt

Prestandaexperter till er tjänst

Apica tar hand om hela testprocessen oavsett omfånget av projektet. Vi definierar testet, skapar skripten, styr webblasten, genomför testet på det mest effektiva sättet och sammanställer slutligen en rapport med framtida rekommendationer.

Identifiera flaskhalsar, minska driftstopp och onödiga kostnader, lansera nya produkter utan att oroa er genom att använda Apicas industriledande erfarenhet.Ta reda på er lastkapacitet

Apicas verktyg erbjuder en komplett plattform för last- och stresstester i syfte att mäta prestanda. Med hjälp av Apica lasttest kan ni få reda på hur många besökare er webbsida eller applikation kan hantera utan att fel inträffar samt identifiera flaskhalsar.

Lasttesta
moln

Från portalen går det att välja flera geografiska testkluster för att efterlikna besökare. Apicas lasttest har allt ni behöver för att skapa, testa och analysera kapaciteten och prestandan hos era webb- och molnapplikationer.

Testa mobil-applikationer

Apicas lasttest innefattar test av applikation, svarstider för ingående API-er och analys av dess anropssekvenser för att säkerställa stabilitet under last. Inblick i backend och problem i transaktions-kod via API-agent-instrumentering, integrerad i Apica LoadTest Portal.


Resultat

Som ett projektresultat framställer Apicaexperterna en fullständig rapport som förser er med svar och riktlinjer till bland andra följande punkter:
  1. Hur många samtidiga användare er webbsida kan hantera under stress
  2. Informerar er om gränser inför högtidshandel, mediahändelser med mera
  3. Validerar och optimerar ett nytt CMS
  4. Optimerar moln- och hybridmolnkonfigurationer
  5. Bemöter proaktivt svaga punkter som en del av projektplanen istället för en kostnadsam eftertanke

Detta ingår

Ett lasttestprojekt med full service är designat för att efterlikna verkliga driftförhållanden i största möjliga mån. Slutmålet är att ert interna team ska lära sig så mycket av oss som möjligt. Testagenter kör er webbsida utifrån, jorden runt, via molnet och inuti ert nätverk efter behov. Omfattningen av ett projekt innefattar vanligtvis:
  • Definitioner av tester som behövs för att möta vissa företagsmål
  • Framtagning av skript som genererar och kontrollerar webbsidan maxgräns
  • Förslag för framtida utvecklingsområden och verksamheter, omtester vid behov
  • Frivillig integrering med ett APM, till exempel AppDynamics, New Relic eller Dynatrace
  • Utbildning av interna team för kontinuerlig framtida självservice

Professional Services

Spetskompetens inom webbprestanda

Apicas professionella tjänster använder sig av bevisade metoder baserade på hundratals tidigare projekt jorden runt. När Apica bedriver ett lasttestprojekt levererar vi mycket mer än bara ett vanligt lasttest. Vi använder oss av vår erfarenhet inom prestandatestning för att hjälpa våra kunder installera, köra och lära sig från prestandatester. Apica har utfört några av de största lasttesterna någonsin för globala företag och erbjuder utförlig systemdesign samt felsökningsexpertis till varje projekt. Apicaexperterna åtgärdar alla tänkbara behov från specialprojekt till större prestandaförbättringsinitiativ.
lasttestkonsult


Partners

Apica är stolt att ha framgångsrika partnerskap med världsledande leverantörer. Läs mer