Apicas prestanda-blogg

Senaste inom it-trender, undersökningar och prestandatips

Var finns de verkliga problemen i din webbplats?

När motorns varningslampa tänds i bilen finner du dig själv i att jaga felkoder för att ta reda på problemet. När mekanikern använder sin diagnostikutrustning kommer datorn att presentera en kod. Det som ofta visar sig är dock att felkoden som visas inte identifierar själva grundproblemet. Ytterligare diagnostik visar på att problemet är begravet mycket djupare i motorn och koden som visas återspeglar bara ett litet symptom av ett allt större problem. Mekanikern kommer att behöva lösa några mellanliggande problem innan han kan gå in på grundproblemet.

Webbdesigners och testare står inför liknande utmaningar. När en webbplats inte presterar enligt specifikationerna kan det vara problem i flera skikt som började med lastbalansering eller API-hantering och som efter att ha åtgärdats visat sig ha maskerat inbäddad kod- eller webbplatsfel. Genom att använda flexibla verktyg som kan programmeras för att efterlikna de transaktioner som misslyckas kan ditt team börja skala skikten för att hitta grundorsaken.

Så när en webbplats fungerar dåligt och ”varnings”-lampan för klagomål från kunder meddelar dig att du behöver felsöka, kan ett verktyg för prestandaövervakning vara ovärderligt för att diagnostisera problemen. Prestandaövervakning kan identifiera när ett problem är relaterade till överbelastning eller när de är knutna till infrastrukturproblem som brister i lastbalanseraren eller en överbelastad applikationsserver. Övervakningsverktyget kan påvisa var i anropen det finns alltför mycket ”tänk-tid” på gång och kan även användas för att identifiera minnesläckor som över tid leder till dålig prestanda när tillgängligt minne sjunker till en kritisk nivå.

När du dyker ner djupare i applikationens lager kan prestandaövervakning hjälpa dig att identifiera var ändringar i kod behöver göras för att bättre hantera svaren som dina applikationer tar emot från användaren eller för att omorganisera dina webbsidor att förändras när Java-skript eller CSS-filer levereras till webbläsaren så att din webbplats snabbt kan engagera dina besökare med innehåll som intresserar dem. Du kan till och med behöva skapa en bättre mekanism för att samverka med din databas för att strömlinjeforma din mekanism för att snabbt kalla fram information. Det bästa sättet att hitta dessa saker är att testköra din webbplats med hjälp av prestandaövervakning.

Prestandaövervakning är inte bara för reaktiv felsökning när problem observerats. Prestandaövervakning av din webbplats kan göra det möjligt för dig att upptäcka problem i förtid och åtgärda dem innan det påverkar dina användare och din webbplats rykte. Att hitta något av problemen som nämns ovan innan de börjar påverka användare är en nyckel för att distribuera en webbplats i världsklass och hamna högt i sökresultaten. Nyckeln till att hålla sig på topp är att snabbt identifiera var problemet ligger så att du kan börja arbetet med att åtgärda problemen. Nyckeln till att snabbt identifiera problem är att använda sig av ett övervakningsverktyg som pekar ut problemområden.

New Call-to-action

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *