Apicas prestanda-blogg

Senaste inom it-trender, undersökningar och prestandatips

Testcykler: IoT-applikationer måste också testas

IoT-testing-cyclesInternet of Things (IoT) är inte längre ”framtiden” utan nutiden. Vi lever redan nu i en värld där våra apparater pratar med varandra, våra fordon använder internet för att lokalisera trafikstockningar och annan användbar information och våra städer har börjat styra trafik, el och andra funktioner via smarta enheter. Dessa apparater kommer i väldigt stor utsträckning förlita sig på att ny mjukvara ska driva existerande eller ny hårdvara in i IoT.

Ladda ned vår E-bok, Testing in the API Economy & Why it’s Critical to your Organization

Testcykler som all mjukvara måste genomgå för att förbli funktionell och användbar på marknaden:

 

  • Utgångspunkten är enkla funktionella tester. Det besvarar frågan: ”Gör mjukvaran det den är utformad att göra utan oförutsedda effekter?”
  • Så snart detta kollats är nästa steg att utföra stresstest. Dessa test är utformade för att markera vart gränsen går för mjukvaran i vad den kan göra, speciellt under extrem last. Stresstester besvarar två frågor: ”Vilken är den maximala mängden trafik mjukvaran kan hantera?” och ”Felar mjukvaran med elegans när den blir överväldigad?”
  • När det är avklarat startar man sina avvikelsetest. Dessa test gör man för att ta reda på vad mjukvaran kommer att göra när den blir introducerad för information eller instruktioner som ligger utanför de förväntade värdena. Avvikelsetester försöker hitta svaga punkter i mjukvaran. Problem som skulle kunna tillåta ett felaktigt svar eller möjliggöra en icke auktoriserad access till enheten eller till med krascha hela enheten. Om enheten vill ha ett numeriskt svar men mottar ett alfanumeriskt svar istället kan den fortsätta be om svar eller fastna i en logisk loop. Eller kanske motta det felaktiga svaret och ge access till viktiga administrativa funktioner i enheten. Avvikelsetestning hittar dessa problem innan mjukvaran släpps.
  • Sist har vi kommit till säkerhetstesten som måste utföras. Säkerhetstester använder mjukvaran på sätt som är utformade för att knäcka den för att säkerställa att mjukvaran går ned på ett säkert sätt om den skulle utsättas för en attack. Säkerhetstestserier måste utformas med tidigare typer av attacker i åtanke tillsammans med ett ”outside the box”-tänk som hackare använder sig av för att skapa nya typer av attacker. Säkerhetstestning besvarar frågan ”Kan hackare ta kontroll över den här mjukvaran och använda den kontrollen till att orsaka skada på enheten själv eller enheter kopplade till den?”

Så, nyckeln till att skapa IoT-enheter och mjukvara är att säkerställa att de gör vad de är tänkta att göra och säkra nog för att inte vara en säkerhetsrisk i fall en cyberattack eller egenförvållat fel skulle inträffa. Sättet att uppnå detta är genom att ha en testuppsättning som tar sig an alla fyra testscenarios. Att ha färdiga, repeterbara test som kan skalas upp eller ned för att matcha testscenariot är som att ha test som jämför äpplen med äpplen varje gång. Att ha dessa test inbäddade i en enhet eller testapplikation gör att ditt utvecklings- och QA-team kommer att ha mer tid över till att genomföra nödvändiga tester istället för att behöva skapa dessa tester för varje ny iteration av mjukvara.

New Call-to-action

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *