Apicas prestanda-blogg

Senaste inom it-trender, undersökningar och prestandatips

APM for Dummies – Baserat på Gartner’s 5 dimensioner av APM

APM-for-DummiesApplication Performance Management, eller APM, syftar till praktiserandet av monitorering av mjuvarutillgänglighet och prestanda. Men, performance management-verktyg gör mer än att bara mäta upptid och svarstid: APM-tjänster strävar efter att förbättra användarupplevelsen genom data som ger insikt kring hur en applikation presterar och varför. Med andra ord så är målet med performance management-applikationer att förbättra din kundservicenivå.

Läs vårt senaste white paper: Extending APM with Synthetic Monitoring and Testing

APM samlar ihop mätvärden

APM-verktyg spårar och registerar information som rör en applikations prestanda på alla olika nivåer så att din IT-personal kan använda informationen för att få insikt kring  hur väl varje komponent i en given applikation presterar i förhållande till användarupplevelsen. Men istället för att bara tillhandahålla ett enormt kalkylark så ger APM datan kontext genom en effektiv dashboard. På det viset behöver din IT-personal inte sitta och spendera tid på att tolka datan manuellt.

Kvantifiera prestandan

Mätvärden inom APM-prestanda kan brytas ned till två huvudgrupper:
last, eller volymen av datatransaktionerna, och svarstid, eller hur lång tid det tar för applikationen att svara på transaktioner. APM-plattformar samlar ytterligare information, inklusive genomströmning, bandbreddantalet samtidiga användare, antalet serverade sidor per sekund, antal processer, CPU-användning i procent och maximal minnesanvändning, vilket förklarar varför applikationen tar så lång tid på sig som den gör att svara på en transaktion. Enligt AppDynamics,så kan verktyget hänvisa IT-personalen direkt till rotorsaken till applikationsproblemen omedelbart, så att din personal kan implementera fixar snabbare.

Alerts

APM-mjukvara underlättar också arbetet med att monitorera applikationsprestanda. När det är konfigurerat kan programmet skicka ut alerts när specifika tjänstmätvärden har nått sina trösklar. APM-verktyg är också väldigt praktiska för företag då de tillåter anställda att samla in information kring en applikations prestanda utan att de själva behöver vara inuti applikationen. Alerts kan också användas för att mäta en applikations användartillväxt över tid och identifiera trafikspikar.

Gartner’s fem dimensioner av APM

Gartner’s fem dimensioner av APM beskriver hur man använder all information som performance management-applikationen samlar in på ett sätt som hjälper till att mäta och förbättra nivån på ens kundservice. Dimensionerna består av:

  1. Monitorering av slutanvändarupplevelsen: spela in användarbaserad prestandadata för att mäta hur väl applikationen presterar och identifiera potentiella prestandaproblem.
  2. Runtime application architecture discovery modeling och display: Visa applikationen visuellt i ett flödesschema för att fastställa alla de olika komponenterna i applikationen och hur de interagerar med varandra.
  3. Användardefinierad transaktionsprofilering: 
    använd mjukvaran för att undersöka specifika interaktioner för att återskapa förhållandena som ledde fram till prestandaproblem
     för testsyften.
  4. Djupdyk in i komponentsmonitoreringen i applikationskontexten: samla in prestandamätvärden som avser de individuella delarna av applikationen som identifierats i den andra dimensionen.
  5. Analytics: använd allt som ditt företag lärt dig i de tidigare stegen för att identifiera användarmönster, prestandaproblem och för att kunna förutse problem innan de inträffar.

Läs vårt senaste white paper: Extending APM with Synthetic Monitoring and Testing

Om du och ditt företag är nyfikna på implementering av APM-verktyg eller behöver hjälp med att hitta de rätta leverantörerna inom application performance management så finns Apica till din tjänst. Apica’s partners, inklusive AppDynamics och Dynatrace, har utmärkta APM-lösningar för både stora och små företag. Kontakta oss redan idag för att få veta mer.

New Call-to-action

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *