Prestandatesta och kvalitetssäkra mobilapplikationer

Sex av tio svenskar har någon gång avbrutit ett köp för att på internet på grund av att det har varit för krångligt eller tagit för lång tid

Anpassa din mobilapplikations prestanda till dina affärsmål genom att göra prestandatestning och monitorering till en integrerad del av dina implementerings- och testrutiner.

Apica har erfarenhet från mobiltestning och optimering. Förbättra din konvertering och användarupplevelse genom att prestandatesta din mobilapplikation. Apica erbjuder ett komplett lasttestprojekt för mobilapplikationer som mäter din applikations prestanda ur ett användarperspektiv.

Med full support för protokoll som http, https och Microsoft httpx, kan vi testa applikation för iPhone, iPad, Android, Windows Phone, Smart TV, PS4, Xbox One, Wii U.

Vi analysera hela användarscenariot, från ett första knapptryck till avslut, analyserar hur dina API-anrop svarar och tar fram en skräddarsydd lösning.

Vi tillhandahåller lasten och expertisen, förbättra din prestanda, kontakta oss

MktoForms2.loadForm("//app-sj07.marketo.com", "157-CRZ-055", 693);

Se video om mobiltestning

Produktblad Apica Mobile

Läs användarvillkoren, kontakta oss om du har några frågor. Genom att ta del av detta erbjudande, godkänner du att vara bunden av dessa villkor för detta erbjudande.

Läs mer om Apica LoadTest SelfService och hur Thomas Cook Northern Europe säkrar webbprestanda och leverans med Apica, ladda ner case study här.